Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk ProGiMo Ginie Monsma verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezondheid

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk ProGiMo Ginie Monsma verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk uw persoonsgegevens voor de ProGiMo Ginie Monsma volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Collegiaal overleg met collega, arts of specialist

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk ProGiMo Ginie Monsma zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 5 jaar.

Delen met anderen

Praktijk ProGiMo Ginie Monsma deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ProGiMo Ginie Monsma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Praktijk ProGiMo Ginie Monsma gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@progimo ProGiMo Ginie Monsma zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk ProGiMo Ginie Monsma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@progimo.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk ProGiMo Ginie Monsma, kunt u ons als volgt bereiken:

Ceresweg 32

8938BG  Leeuwarden

Inschrijving kamer van koophandel 64547981

E-mail adres : info@progimo.nl

Contact Informatie

Ceresweg 32
8938 BG Leeuwarden
0644200549
progimo8@gmail.com

Praktijkinformatie

KvK: 64547981
BTW nr NL001359588B40